ลำดับชั้น ห้องเรียนที่

08:00-09:0010:00-11:0012:00-13:0014:00-15:0016:00-17:00
จันทร์
ชื่อวิชา พักเที่ยง4312605 ระบบฐานข้อมูล
อังคาร
ชื่อวิชา 4312502 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์พักเที่ยง
พุธ
ชื่อวิชา
พฤหัส
ชื่อวิชา
ศุกร์
ชื่อวิชา